สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์

 วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
 ประเภท
 เรื่อง
19 พ.ค. 2563   เปลี่ยนแปลงกรรมการ
19 พ.ค. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2563
25 ก.พ. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2563
17 ธ.ค. 2562   เปลี่ยนแปลงกรรมการ
19 พ.ย. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2562
22 ต.ค. 2562   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
25 มิ.ย. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2562
20 พ.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการลาออก
30 ต.ค. 2561   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
24 เม.ย. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แก้ไขให้ บจ.ยูเนี่ยน-โชจิรุชิจำกัด เช่าพื้นที่
21 มี.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ บจ.ยูเนี่ยน-โชจิรุชิจำกัด เช่าพื้นที่
29 ส.ค. 2560 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ บจ.ยูเนี่ยนไมครอนคลีน เช่าพื้นที่
22 พ.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อสัญญา UZ/MRC แก้ไขสัญญา UG