การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

 

 วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการ  
ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 64 ประจำไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 pdf icon (1,235KB)
01 มี.ค. 64 ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 pdf icon (5,119KB)
16 พ.ย. 63 ประจำไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 pdf icon (812KB)
14 ส.ค. 63 ประจำไตรมาสที่ 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 pdf icon (1,009KB)
14 พ.ค. 63 ประจำไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 pdf icon (181KB)
28 ก.พ. 63 ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 pdf icon (1,751KB)
12 พ.ย. 62 ประจำไตรมาสที่ 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 pdf icon (915KB)
14 ส.ค. 62 ประจำไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 pdf icon (202KB)
14 พ.ค. 62 ประจำไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 pdf icon (177KB)
20 ก.พ. 62 ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 pdf icon (329KB)
12 พ.ย. 61 ประจำไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 pdf icon (174KB)
10 ส.ค. 61 ประจำไตรมาสที่ 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 pdf icon (196KB)
11 พ.ค. 61 ประจำไตรมาสที่ 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 pdf icon (191KB)
23 ก.พ. 61 ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 pdf icon (291KB)
13 พ.ย. 60 ประจำไตรมาสที่ 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 pdf icon (176KB)
10 ส.ค. 60 ประจำไตรมาสที่ 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 pdf icon (166KB)
12 พ.ค. 60 ประจำไตรมาสที่ 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 pdf icon (181KB)